For dig

Få glæde af vores coaching gennem fleksible lønpakker
Du kan benytte coaching gennem fleksible lønpakker til at arbejde med din daglige situation og udvikling, så du bliver mere klar på, hvad du vil, kan og står for. Du vil opleve at blive afklaret og skabe forbedringer i dit arbejdsliv og nå de mål, du ønsker. Det vil påvirke balancen og trivslen i hele dit liv.

Coaching er et samarbejde mellem dig og en af os, hvor du bliver bevidstgjort om dine adfærdsmønstre og lærer, hvordan du bruger dig selv fuldt ud. Vi konkretiserer dine mål, og du bliver inspireret og udfordret positivt, så det du ønsker, bliver omsat til handling. Du vil opleve indgående forandringer og opdage nye sider af dig selv, hvor dit fulde potentiale bliver frigivet. Det vil bringe klarhed i dit liv og øge dit selvværd både i arbejdsmæssig- og privat sammenhæng.

Vi er begge coaches med mange års erfaring indenfor personlig udvikling og transformerende processer.  Dagligt yder vi sparring og støtter mennesker, der dedikeret ønsker forandring. Vores udgangspunkt er altid at yde præcis den værdi og sparring, der matcher dig, så du får fat i din fulde power. Vi har et indgående kendskab til og erfaring med metoder, der får fat i de egentlige årsager uforløst potentiale og mistrivsel, så du får mening og livsglæden tilbage.
Vi har naturligvis tavshedspligt.

Coachingydelserne i flexvalg er ikke et alternativ til psykolog- eller stressbehandling i Flexcoaching regi. Kontakt os gerne, hvis du ønsker sparring til din situation.

Se eksempler på coaching cases nederst på siden.

Vi tilbyder disse 3 typer coaching:

WorkLifecoaching

Coaching hvor fokus er på at øge din arbejdsglæde ved at fokusere på de udfordringer, muligheder og opgaver, du har på dit arbejde. WorkLifecoaching hjælper fx med at finde retning og fokus i dit arbejdsliv. Du bliver bevidst om dit potentiale og får konkrete værktøjer, du kan benytte i dagligdagen. I processen arbejder vi med, hvad der motiverer dig og hvordan du optimerer din arbejdsindsats.

Mastercoaches: Lisbeth Storm og Anne Holmgaard

  • 5 timer:  1200 kr. pr. time (brutto) Vælges hvis du er grundlæggende godt tilfreds, men savner inspiration, overblik eller forandring i et kortere forløb.

  • 10 timer: 1100 kr. pr. time (brutto) Vælges hvis du ønsker en mere grundlæggende forandring i dit arbejdsliv. Denne proces giver mulighed for at ændre dine mønstre og blive skarp på, hvad der driver dig. Med 10 timer er der mulighed for implementering og vedligeholdelse i dit daglige arbejdsliv.

  • 15 timer og derover: 1000kr. pr. time (brutto) Vælges hvis du ønsker en gennemgribende og langstrakt proces, hvor du får integreret dine forandringer og på sigt selv bliver i stand til at ændre indarbejdede vaner og rutiner. Dette valg giver dig et grundigt kendskab til dig selv, så du er særdeles godt rustet til at fastholde overblikket i en verden i konstant forandring.

Karrierecoaching

Karrierecoaching fokuserer specifikt på dine ønsker om din fremtidige karriere og afklaring heraf.

Du får større klarhed over, hvad der driver dig; er det fx din position, faglighed, udvikling eller kontinuitet? Hvilke tanker og forventninger har du til din karriere? Passer de med din personlige og grundlæggende tilfredsstillelse?

I forløbet indgår en international udviklet profilanalyse Decision Dynamics Karrieremodellen™ til afklaring af din karriereprofil, som kræver særligt autoriserede coaches.

Mastercoach: Lisbeth Storm, der har mange års erfaring indenfor karriererådgivning.

Karrierecoaching er et fastlagt forløb på  5 timer til kr. 1300 (brutto) pr. time

Du kan også anvende WorkLifecoaching til at arbejde med din karriere. Karrierecoaching henvender sig til dig, som føler dig uafklaret i din karriere, og hvor en profilanalyse med indsigt i dine forventninger sammenlignet med din motivation vil hjælpe dig til en karriere i den rigtige retning.

Ledercoaching

Ledercoaching- og sparring hjælper dig til at afklare og optimere din lederrolle og -stil hvad enten du har mange års ledererfaring, er ny leder eller ønsker at forberede dig til dit første lederjob.

Vi afdækker ligeledes din primære motivation skaber overblik over dine ressourcer og arbejder med konkrete lederudfordringer fx medarbejdersamtaler, personalemøder, ressourcefordeling, gennemslagskraft og motivering af medarbejdere.

Mastercoach: Anne Holmgaard, der har 20 års ledererfaring.

Ledercoaching er et fastlagt forløb på 10 timer til kr. 1800 kr pr time (brutto)

Udgangspunkt: Arbejdsopgaverne var vokset hende over hovedet. Dagene bestod af ’brandslukning’ og hun begyndte at tvivle på sit eget værd.

Resultat: Hun har lært at sætte grænser, at skabe dagligt overblik over opgaverne, at håndtere sin mail, at kommunikere specifikt om fx deadlines og forventninger. Hun tvivler ikke længere på egne evner og værd.

Udgangspunkt: Hun var frustreret og ville søge væk i vrede.

Resultat: Hun lærte at håndtere sine negative følelser. Har nu fokus på sine værdier og hvordan hun kan udleve dem i den nye rolle. Hun ser nu, hvordan hele hendes identitet lå i arbejdet og har nu plads til andre ting i sit liv. Hun oplever sin nye rolle som en læreperiode til et nyt spring opad i organisationen

Udgangspunkt: Arbejdede for meget, mistede overblikket, mulige stresssymptomer – og begyndte at begå fejl.

Resultat: Indså at identiteten lå i joblivet. Satte gang i fritidsaktiviteter, skabte et netværk, fik sin koncentration igen og fejl ophørte. Oplevede større arbejdsglæde og mere overskud.

Udgangspunkt: Fik ikke interessante opgaver og ville søge væk for at få nye udfordringer. Tvivlede på sine evner.

Resultat: Gjorde op med manglende tro på sig selv, blev målrettet omkring karriereønsker og gjorde dem tydelige over lederen, fik en udstationering, begyndte at dyrke sport og oplevede indre styrke.

Udgangspunkt: Han løb deres ærinder og nåede ikke sine egne leverancer. Fik æren for ingenting og skylden for alt!

Resultat: Han har lært at uddelegere og sætte grænser på sin egen måde. Han har lært at give sig selv tid til at tænke sig om; specielt hvis han føler sig presset. Siger nu at projektledelse er hans passion.

Udgangspunkt: At definere ’Hvem er du som leder’.

Resultat: Lederen føler i dag at han har skabt en platform som leder. Han oplever, at han udfylder sin rolle og føler sig sikker i sine prioriteringer. Vi benyttede mit ’Mastermanuskript for Ledere’ som støtte i processen og arbejde bl.a. med værdier, at sætte grænser, at motivere medarbejdere og agere i rollen som mødeleder.

Udgangspunkt: Var i tvivl om han blev bagtalt, mistrivedes, begik ”dumme” fejl, holdt sig for sig selv og kiggede efter andet job.

Resultat: Lærte at være mere udadvendt, så kollegerne lærte ham at kende og omvendt, fik fokus på sin koncentration, lærte at se sig selv på lige fod med kollegerne, fandt ud af han var i rette job

Udgangspunkt: Var rigtig glad for arbejdspladsen, lederen og kollegerne og var i konflikt, da han dybest set ikke ville væk.

Resultat: Gik i gang med efteruddannelse og fik opkvalificeret sin viden, så han kunne øge sværhedsgraden i sine opgaver, levere et bedre resultat, opleve større jobtilfredsstillelse og motivation.

Personoplysninger:

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Følgende typer af oplysninger kan indhentes fra dig:
Navn, telefonnummer, e-mail, og adresse – og andre informationer, der er relevante for coachingen.

Sikkerhed:

Data opbevares sikkert og aflåst. Du opfordres til at henvende dig telefonisk, hvis du vil videregive personfølsomme oplysninger. Eventuel mail skal sendes i krypteret form.

Formål:

At optimere coachingen.

Periode for opbevaring:

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, coachingen pågår og op til 2 år efter endt forløb. Du kan til enhver tid få dine oplysninger slettet.

Indsigt og klager:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der opbevares om dig. Du kan gøre indsigelse mod, at oplysninger opbevares samt tilbagekalde dit samtykke til at dine oplysninger opbevares. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske via mail. Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet

Udgiver:
Websitet ejes og publiceres af:

Anne Holmgaard & Lisbeth Storm